Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

רות שטרן

המדור לספרות הגאונים

  • עובדת באקדמיה משנת תשס"ח (2008)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר שני:  מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907‑1951 (האוניבסיטה העברית בירושלים, תשע"ו, בהנחיית פרופ' יעל רשף)

עבודה אקדמית נוספת

  • מכללת דוד ילין