רות שטרן

המדור לספרות הגאונים

  • עובדת באקדמיה משנת 2008

חיבורים לקבלת תואר

  • מגמות והתפתחויות במערכת הפועל של העברית החדשה לפי עיתוני הפועל הצעיר בשנים 1907–1951, עבודת מ"א, ירושלים תשע"ו.