נורית שובל דודאי

המדור לספרות העתיקה: חקר המילים השאולות מיוונית ומלטינית

  • עובדת באקדמיה משנת 2007

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: מ. אנטוניוס 'טריומוויר', כתבים, פרגמנטים ועדויות מלווים במבוא ופירוש (בהנחיית פרופ' יוסף גייגר, האוניברסיטה העברית בירושלים.)
  • תואר שני: קדמוניות רומא בדברי הימים לאמיאנוס מארקלינוס (האוניברסיטה העברית בירושלים)

פרסומים מדעיים

  • עשה אזנך כאפרכסת , לשוננו עב (תש"ע), עמ' 351-343
  • קלנבו, לשוננו עג (תשע"א), עמ' 345-343 (עם יוסף גייגר)
  • עשה אזנך כאפרכסת – פתרון, לשוננו עה (תשע"ג)

עבודה אקדמית נוספת

מרצה באוניברסיטת בן-גוריון