ירון לישע

המדור לשירת ימי הביניים

  • עובד באקדמיה משנת 1999

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור (בהכנה): העברית שבהלכות פסוקות לפי כתב-יד ששון 263, בהדרכת פרופ' מיכאל ריז'יק, אוניברסיטת בר-אילן.
  • תואר שני: עיונים בפועל העברי של הלכות פסוקות ע"פ כ"י ששון 263, האוניברסיטה העברית בירושלים (2007).

פרסומיים מדעיים

  • "מה בין הפעלים ייאר וייער? (סוכה כט ע"א)", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 227–230
  • "שיר שבח חדש בכתב-ידו של אברהם בן שלמה", גנזי קדם י (תשע"ד), עמ' 121–128