דורית קדרי-דוידוב

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת 1998

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: הצירופים השמניים בספרות העיונית של תקופת ההשכלה (האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג).

עבודה אקדמית נוספת

מרצה למיומנויות הכתיבה האקדמית באוניברסיטה העברית בירושלים.