דורון רובינשטיין

מרכז המדור לספרות העת החדשה

  • עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: פרמטרים להבחנה בין סוגות כתיבה: עיון השוואתי במשפטי תוכן משועבדים בלשון העיתונות. (תל אביב, תשנ"ז).

פרסומים

  • פרלמנט, אקדם 14 (תשנ"ט), עמ' 7
  • על מונחי אסטרונומיה ופיזיקה, אקדם 16 (תש"ס), עמ' 3, 7
  • מסוק ומטוס (שאלות ותשובות), אקדם 19 (תשס"ב), עמ' 2 (בשיתוף עם ברק דן)
  • עיון בנוסח, באוצר המילים ובתחביר של תרגומי נאום גטיסברג לעברית. העברית נח, א-ב (תשס"ט–תש"ע), עמ' 80–94
  • הערות לאוצר המילים של הקורפוס: הצגת שכיחויות ובחינת מתודולוגיה לקסיקוגרפית לטיפול בטקסט דבור. (התקבל לפרסום בספר הסדנה "חוקרים עברית מדוברת".)
  • מַהֲלָכִים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת. [התקבל לפרסום בספר הסדנה "חוקרים עברית מדוברת". (בשיתוף עם עינת גונן)]
  • The Historical Dictionary of the Hebrew Language, Kernerman Dictionary News 12 (2004), pp. 34–37 http://kdictionaries.com/kdn/kdn12-3-7.html

עבודה אקדמית נוספת

מורה במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין