דורון יעקב

המדור לספרות ימי הביניים

 • עובד באקדמיה ממרחשוון תשס"ח (אוקטובר 2007).
 • מניסן תשע"ה (אפריל 2015) עובד במילון ההיסטורי.

תארים

 • 2001-1998 B.ed החוגים לתנ"ך וללשון, המכללה האקדמית הרצוג
 • 2005-2002 M.A החוג ללשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • דוקטור 2007–2013 החוג ללשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • בתר-דוקטורט 2014–2015 אוניברסיטת תל-אביב, פרויקט ביבלייה-ארביקה
 • עיסוק אקדמי
 • מתשס"ט מרצה בחוג ללשון עברית, המכללה האקדמית הרצוג
 • מתשס"ז (לסירוגין) מרצה בחוג ללשון עברית וללשונות היהודים, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרסומים

ספר

 • מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה, הוצאת מאגנס, ירושלים תשע"ו

מאמרים

 • 'לשון המשנה בגניזת קהיר', לשוננו עב (תש"ע), עמ' 203–216
 • 'על הריבוי התמידי בלשון חכמים', לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: ספר היובל לכבוד שמעון שרביט, רמת-גן תש"ע, עמ' 53–77
 • 'שתי החלטות בדקדוק', אקדם 40 (תש"ע), עמ' 2–3
 • 'תבניות תצורה במסורת תימן של לשון חכמים', מטוב יוסף: ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, חיפה תשע"א, עמ' 37–60
 • 'גולל, סורג, שובר', אקדם 44 (תשע"ב), עמ' 3
 • 'לשון ותרבות קהילתית במסורת תימן', תהודה 27 (תשע"א), עמ' 75–83
 • 'שתי הערות על השווא במסורת הלשון של יהודי תימן', כרמִלים – לחקר העברית ולשונות סמוכות [העברית ואחיותיה] י (תשע"ד), עמ' 68–79
 • 'מסורת תימן של לשון חכמים – מה שבכתב ומה שבעל-פה', לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 107–119

ערכים באנציקלופדיות

 • Possessive Constructions in Rabbinic Hebrew, In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL) (v. 1, pp. 592–595), Leiden-Boston: Brill: 2013
 • Transcription of Hebrew into Arabic Script in Contemporary Israel, In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL) (v. 3, pp. 801–803), Leiden-Boston: Brill: 2013
 • The Yemenite Hebrew Tradition, In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL) (v. 3, pp. 1012–1021), Leiden-Boston: Brill: 2013