דוד פריבור

המדור לספרות הרבנית

  • עובד באקדמיה משנת 2010

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: השדה הסמנטי של הקניין בעברית הקלאסית: מחקרים סמנטיים ולקסיקון" (אוניברסיטת בר-אילן; מנחה: פרופ' ש' שרביט)
  • תואר שני: ארבעה משקלים שמניים בלשון המשנה – קַטָּל, קַטָּלָה, קְטִלָּה, קְטֻלָּה (האוניברסיטה העברית; מנחה: פרופ' מ' בר-אשר)

פרסומים מדעיים

  • The Restricted Semantic Field of Property in Mishnaic Hebrew, Journal of Semitic Studies(58), 2013, pp. 43-58.

עבודה אקדמית נוספת

מרצה ללשון עברית במכללת תלפיות