גבריאל בירנבאום

כותב הערכים וחבר מערכת המילון ההיסטורי

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר שני: יידוע השם בלשון המשנה לפי כתב-יד קאופמן, יוהנסבורג תשמ"ג.
 • תואר דוקטור: פרקים בתורת ההגה והצורות של לשון המשנה על פי קטעי גניזה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ד.

רשימת פרסומים מדעיים

דיסרטציות וספרים

 1. לשון המשנה בגניזת קאהיר, ירושלים תשס"ח.

מאמרים

 1. "ניקוד אותיות בכ"ל במסורתו של מנקד כתב-יד קאופמן", לשוננו מח-מט (תשמ"ה), עמ' 280-269.
 2. "יידוע השם בלשון המשנה", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, חטיבה ד, כרך א, ירושלים תשמ"ו, עמ' 43-39.
 3. "יידוע הסוג ויידוע היתר בלשון המשנה", מ"צ קדרי וש' שרביט (עורכים), מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית מוקדשים לזכרו של ד"ר מנחם מורשת, רמת גן תש"ן, עמ' 54-43.
 4. "הגה וצורות בקטע הגניזה T-S E1 43 (משנה שבת ט-יז)", מ' בר-אשר (עורך), מחקרים בלשון ד, ירושלים תש"ן, עמ' 50-27.
 5. "יידוע צירופי הסמיכות במשנה", מ' בר-אשר (עורך), עיונים בלשון חכמים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 11-7.
 6. "לשון המשנה על פי גניזת קאהיר", פרקים בעברית לתקופותיה, אסופת זיכרון לשושנה בהט, ירושלים תשנ"ז, עמ' 98-89.
 7. סקירה על הספר: יהושע בלאו, עיונים בבלשנות עברית, הוצאת מאגנס, ירושלים תשנ"ו, לשוננו סא (תשנ"ח), עמ' 231-217.
 8. Studies in Determination in Mishnaic Hebrew. Scripta Hierosolymitana, vol. 37: Studies in Mishnaic Hebrew, Jerusalem 1998, pp. 107-128.
 9. "עיונים מורפולוגיים במילונה של לשון חכמים", ש' שרביט (עורך), מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה מוגשים למנחם צבי קדרי, רמת גן תשנ"ט, עמ' 24-19.
 10. סקירה על הספר: מסורות ט-י-יא, ספר היובל לגדעון גולדנברג, עורך: משה בר-אשר, ירושלים תשנ"ז, בלשנות עברית 44 (תשנ"ט), עמ' 94-87.
 11. "מקומה של הכוונת לשון בימינו", א' שורצולד ואחרים (עורכים), ספר רפאל ניר, ירושלים תש"ס, עמ' 349-334.
 12. "לשון המשנה בקטעי הגניזה המנוקדים בניקוד ארץ-ישראלי", דברי הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, http://www.jewish-studies.org/Hebrew/heb-search-intro.asp, ירושלים תשס"א.
 13. "קשיים בסרטוט עקומת ההטעמה בעברית", לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 187-183.
 14. "למפעלו המדעי של ד"ר גדעון הנמן ז"ל", אוניברסיטת בר-אילן מרעיון למעש (עורך: ד' שוורץ), רמת גן תשס"ו, עמ' 110-101.
 15. "לגלגוליה של המילה כדאי", שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, בעריכת א' ממן ואחרים, ב, ירושלים תשס"ח, עמ' 46-31.
 16. "יידוע שם העצם בבראשית רבה", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 252-235.
 17. "ניקוד הלמ"ד בשל- במשנה במסורתו של מנקד כ"י קאופמן", משאת אהרן: מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, בעריכת מ' בר-אשר וח"א כהן, תל אביב תשס"ט, עמ' 74-63.
 18. "מסכת אבות – מחקר ייחודי בדקדוק לשונה" (ביקורת על: ש' שרביט, לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה, באר שבע תשס"ו), לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 220-209.
 19. "מסכת אבות לנוסחאותיה – מהדורה מדעית חדשה" (ביקורת על: ש' שרביט, מסכת אבות לדורותיה: מהדורה מדעית, מבואות ונספחים, ירושלים תשס"ד), לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 203– 207.
 20. "משנה ברכות ופאה על פי קטע גניזה בעל מסורת ייחודית", לשון חכמים והתחומים הנושקים לה: מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, בעריכת א' חזן וז' לבנת, רמת גן תש"ע, עמ' 122-111.
 21. "על כתיבת המילון לתקופה הקלאסית", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 260-249.
 22. "יצחק אבינרי – מתקן לשון מקורי", ספר אילן אלדר (בדפוס).

פרסומים עממיים

 1. מדריך לכתיבת חיבור תורני, ירושלים תשנ"ב.
 2. "לעניין 'שכר'", לשוננו לעם לח (תשמ"ז), עמ' 325.
 3. " 'מעל גלי האתר', 'אגדה והגדה, אגדות ומעשיות' ", לשוננו לעם מה (תשנ"ד), עמ' 102-100.
 4. "הבטחה – אבטחה", לשוננו לעם מו (תשנ"ה), עמ' 35-34.
 5. "דתי, חילוני וחוזר בתשובה", "התלהם", לשוננו לעם מח (תשנ"ז), עמ' 174-170.
 6. "זו תורה וזו שכרה", "ברייתא", "איפה ש-, לאן ש-", לשוננו לעם מט (תשנ"ח), עמ' 140-136.

תפקידים נוספים

מרצה ב'בית מורשה'.