אריאל שוה

מרכז המדור לספרות הרבנית

  • עובד באקדמיה משנת תשס"ח (2008)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: לשון השירה העברית בתלמוד הבבלי, ירושלים תשס"ט
  • תואר דוקטור (בהכנה): "מילונו של רש"י על פי כתבי יד נבחרים של הפירוש לתורה" (בהנחיית פרופ' משה בר-אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים)

רשימת פרסומים

פרסומים מדעיים

  • "צורות נשכחות בפירוש רש"י לתורה", לשוננו עג (תשע"א), עמ' 449–458

עריכת ספרים

  • א' סמט, יד לרמב"ם, ירושלים תשס"ו
  • ש' ריסקין, אור תורה (כרך ראשון: על חיים, אהבה ומשפחה בספר בראשית),
    תל-אביב 2008
  • (יחד עם משה בר-אשר) ז' חסין, סוליקה הצדקת הרוגת המלכות, ירושלים תשע"ב