אסתר הבר

המדור לספרות העתיקה

  • עובדת באקדמיה משנת תשע"ה (2014)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: הסמיכות המהופכת בלשון השומרית, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה
  • תואר שני: סוגיות לשוניות בלשון מקרא לאור תעודות אל-עמארנה, תשנ"ט

פרסומים מדעיים

  • "בית דין של כהנים ובית דינו של רבן גמליאל: הסמיכות הפרודה והסמיכות הכפולה בלשון משנה", לשוננו עה, תשע"ג, 387–403
  • "לילקוט השורשים השלם למילים ולצורות הכנעניות מלוחות אל-עמארנה, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כג, תשע"ד, 93–124
  • "Anticipatory Genitive Constructions in Akkadian Narrative”, Zeitschrift für Assyriologie, Accepted for publication
  • “The Double Genitive Construction in Akkadian Literature”, Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires (N.A.B.U), 2013/42, pp. 73-74
  • "Coordination, Modern Hebrew", Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan. Leiden: Brill, 2013 pp. 620-621
  • "Significance of the Interchanging of the Mono-Consonantal Prepositions in Biblical Hebrew: Rabbinic and Comparative Semitic Evidence”, MAARAV 16 (2009), 29-37
  • “The Stylistic Role of the Anticipatory Genitive Construction in Sumerian Literature”, Revue d'Assyriologie et d'Archeacutéologie Orientale 103 (2009), 37-38