אמיר געש

המדור לספרות הגאונים

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: התפתחותה של סופית הנקבה הפרוטו-שמית –at בשם ובפועל בלהגים נאו-ערביים בני-ימינו" (האוניברסיטה העברית בירושלים, מנחה: פרופ‘ סימון הופקינס, 2010.)
  • תואר שני: שימושי התנוין בלהג של שמר (האוניברסיטה העברית בירושלים 2004.)

פרסומים מדעיים

  • "מעט על המספרים המונים בעברית מדוברת בת ימינו (ובלהגים נאו-ערביים)", מחקרים בלשון 13 (תשע"א), עמ‘ 259-241
  • "בחינה מחדש של החיבור הקראי המזוהה כ'ספר הפתרון ליעקב התאמני בין משה'", לשוננו עז, א (תשע"ה), עמ' 126-117
  • "האם החיבור הדקדוקי הקראי "מאור עין' עברי במקורו או תרגום מן הערבית?", לשוננו עז, ב-ד (תשע"ה), עמ' 338-327
  • "The Development of t from Suffix to Prefix in Neo-Arabic Dialects and Contemporary Colloquial Hebrew", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 38 (2011), pp. 163-176
  • "The Verbal and Nominal Feminine Endings –at and –it in Neo-Arabic", Zeitschrift für Arabische Linguistik 57 (2013), pp. 48-69

עבודה אקדמית נוספת

מרצה באוניברסיטה העברית