אלכסיי יודיצקי

המדור לספרות העתיקה

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור (במסלול הישיר): "דקדוק העברית שבתעתיקי אוריגנס" (בהנחיית פרופ' אלישע קימרון, אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב)

פרסומיים מדעיים

 • דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, ירושלים תשע"ז
 • "התנועות החטופות בתעתיקי הטור השני של המשושה", לשוננו סז (תשס"ה), עמ' 121­-141
 • "עיון חדש בכתב היד O 39 מן הספרייה 'אמברוזיאנה' שבמילנו", לשוננו סח (תשס"ו), עמ' 63­-71
 • "על תעתיקי אוריגנס שבכתבי אבות הכנסייה", לשוננו סט (תשס"ז), עמ' 301­-310
 • "העיצורים הגרוניים במסורת תעתיקי אוריגנס", בתוך: איגוד, כרך ג – לשונות ספרויות אמנויות, בעריכת ת' אלכסנדר, י' טובי, ד' לאור, ז' עמישי-מייזלש, א' שורצולד, ירושלים תשס"ח, עמ' 3­-13
 • "דְּבַש ודומיו", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 281­­-286
  (עם א' קימרון) "הערות על הכתובת המכוּנה 'חזון גבריאל' ", קתדרה 133 (תש"ע), עמ' 133­-144
 • (עם ח' אריאל) "שלוש קריאות חדשות במגילות ים המלח", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337­-341
 • "על איכות תנועה בלתי מוטעמת שליד r ועיצורים אחרים", לשוננו עג (תשע"א), עמ' 55­-68
 • "היחלשות העיצור ’ (אל"ף) בעברית במקראית", מחקרים בלשון יג (תשע"א), עמ' 1­-12
 • "משקל קֵטֶל בלשון המקרא", לשוננו עג (תשע"ב), עמ' 335­-342
 • "האם הכירו יהודי ספרד את העברית של מסורת בבל: עיון חדש בתעתיקי העברית שבגלוסר ממנזר ריפול (Ripoll)" התקבל לפרסום בכתב העת "לשוננו", כ-11 עמודים
 • (עם ח' אריאל) "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", התקבל לפרסום בכתב העת "מגילות", כ-12 עמודים
 • "על התעתיק ἑσσαιος", התקבל לפרסום בכתב העת "תרביץ", כ-2 עמודים