איילת בצלאל-הראל

המדור לספרות הגאונים

  • עובדת באקדמיה משנת 2000

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: עיונים בלשונו של שלמה גאון בן יהודה, האוניברסיטה העברית בירושלים (תשס"ה).