אורי מלמד

המדור לספרות העתיקה

 • עובד באקדמיה משנת תשמ"ט (1989)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: אוצר המילים בתרגומים העבריים לפירוש המשנה לרמב"ם (סדר זרעים), בהנחיית פרופ' דוד טנא ופרופ' משה בר-אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

רשימת פרסומים

מאמרים:

 • עם ד"ר רינה לוין מלמד, "הרבנית אסנת – ראש הישיבה בכורדיסתאן",
  פעמים 82 (חורף תש"ס), עמ' 178-163.
 • עם פרופ' מאיר חבצלת, "פירושים על אלף-ביתים שבתהלים",
  פעמים 88 (קיץ תשס"א), עמ' 20-4.
 • “Notes on the Library of the Center for Judaic Studies: ‘Even Sappir’ in Yemenite Judeo-Arabic (An Unknown Translation by R. Yihye al-Qafeh)”, JQR 84 (1994), 481-485.
 • “An Epistle and Supplication by Rabbi Meir ben Moses de Boton,” Studies in a Rabbinic Family, the de Botons (ed. M. Ben-Sasson et al.), Jerusalem: Misgav Yerushalayim, 143-156.

ביקורות ספרים:

 • תימא – כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה (בעריכת פרופ' יוסף טובי), ז (תשס"א), עמ' 192-189.
 • תימא – כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה (בעריכת פרופ' יוסף טובי), ה (תשנ"ו), עמ' 209-202.
 • Ahroni R., The Jews of the British Crown Colony of Aden: History, Culture, and Ethnic Relations. (Brill's Series in Jewish Studies, vol. XII), Leiden-New York-Köln: E.J.Brill, 1994.
 • Tobi Y., The Jews of Yemen: Studies in Their History and Culture (ֹtudes sur le Judaןsme Mיdiיval, Tome XXI), Leiden-Boston-Köln: Brill, 1999.