בתיה בזק

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת תשס"א (2000)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: קווים תחביריים ומורפולוגים בשני חיבורים של יוסף קלוזנר (1958-1874) – שפת עבר – שפה חיה: "לתחית שפתנו: על פי דרכי המדעים החדשים ויסודותיהם" (1891, תרנ"ו, קראקא, מהדורה ראשונה); הלשון העברית – לשון חיה: "החייאתה של הלשון העברית על יסודות מדעיים (ועד הלשון, תש"ט) – עיון משווה".