אוֹמֵר דָּרְשֵׁנִי

'מעורר שאלות', 'מצריך בדיקה'

למשל: שתיקתו הלא אופיינית בעניין אומרת דרשני.

darsheniהביטוי "אומר דרשני" שייך ביסודו לעולם המדרש ופרשנות המקרא: דָּרְשֵׁנִי – בקמץ קטן (ההגייה "דוֹ") – הוא פועל בציווי שהוראתו 'דרוש אותי'. כאשר אומרים שכתוב מן התורה "אומר דרשני" הכוונה שקשה להסבירו על דרך הפשט, ולכן הוא מזמין כביכול את הדרשנים לבוא ולהסבירו על דרך הדרש.
הביטוי "אומר דרשני" עולה לראשונה בחיבורים מדרשיים מאוחרים יחסית (תנחומא ופסיקתא רבתי), והוא מוכר מלשונם של פרשני ימי הביניים כגון רש"י. אצל רמב"ן ואחרים יש שהוא נאמר על פסוק קשה גם כאשר ההסבר הניתן לו איננו על דרך הדרש, ובימינו "אומר דרשני" כבר אינו נאמר רק על פסוקים כי אם על כל דבר המעורר חשד או תמיהה.