למד לשונך 110

מונחי טכנולוגיית המידע – מן הפרק מציאות מדומה – שאושרו בשנת תשע"ד

לקובץ PDF

lamed-110