Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

שתי כוסות שמפניה משיקות אחת לשנייה

דייט

תשע"ה, 2015

בעקבות פניות מן הציבור שקלה הוועדה למילים בשימוש כללי לחדש מילה מיוחדת ל"דייט" במובן של פגישת היכרות לתכלית רומנטית – כשימושה הרווח של המילה בקרב דוברי העברית.

הוועדה פנתה אל הציבור בבקשה להציע חלופות עבריות, וגולשים רבים נענו לאתגר. בחלופות שהוצעו לנו תמורת דייט: פֶּגֶשׁ, פַּגְשִׁישׁ, פְּגִישׁוּשׁ, פְּגִישִׁית, מִקְרָב, גִּשּׁוּשִׁית.
ההצעות הועברו לוועדה להמשך הדיון במונח.

בדיון החוזר סברו רוב חברי הוועדה שדי במילה העברית 'פגישה' ובצירופים כגון 'פגישת היכרות', 'פגישה רומנטית'.