הוועדה למונחי בריאות הציבור

הוועדה למונחי בריאות הציבור הוקמה בשנת תשע"ד (2013) ביזמת ד"ר מילכה דונחין לשם הסדרת המינוח העברי בתחום בריאות הציבור. הוועדה עוסקת במונחי אפידמיולוגיה ובמגוון מונחים בבריאות הציבור בנושאים כגון תזונה, פעילות גופנית, מניעת תחלואה, בריאות בקהילה ועוד. הוועדה מכינה רשימה בהיקף של 150–200 מונחים.

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

  • ד"ר מילכה דונחין (יו"ר), ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה
  • ד"ר רחלי דנקנר, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, מסונף לביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל־אביב
  • פרופ' אלכס לבנטל, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות
  • פרופ' ורדה סוסקולני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' משה פולק, המחלקה לסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר ליטל קינן־בוקר, סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), משרד הבריאות, וחברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה

 מן האקדמיה ללשון העברית: ד"ר יהודית הנשקה

מרכזת הוועדה ד"ר טובה שטראוס שרברין מן המזכירות המדעית.