הוועדה למונחי בלשנות

הוועדה למונחי בלשנות הוקמה בשנת תשע"א (2011) לשם הסדרת המינוח העברי בענפי הבלשנות העיקריים: תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר, תורת המשמעים, חקר השיח ועוד.

קדמו לוועדה זו: ועדה למונחי דקדוק של ועד הלשון שפרסמה רשימות מונחים בתורת הצורות, בתחביר ובתורת ההיגוי בשנים תרצ"ו, תרצ"ז ותש"ג; ועדה למונחי בלשנות שפעלה באקדמיה בשנות השישים של המאה העשרים ועסקה במונחי תורת ההגה, אך החלטותיה לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה; ועדה למונחי דקדוק לבתי הספר שפרי עבודתה פורסם בשנת תשמ"ד (1984).

חברי הוועדה

  • פרופ' אורה שורצולד (יו"ר)
  • פרופ' סיריל אסלנוב (מסוף תשס"ג)
  • ד"ר איתן גרוסמן (מתשע"ה)
  • פרופ' עידית דורון (עד תשע"ד)
  • פרופ' דוד טלשיר (מתשע"ה)
  • ד"ר ליאור לקס (מתשע"ה)
  • פרופ' עירית מאיר
  • פרופ' אהרן ממן
  • ד"ר צבי סדן
  • פרופ' אלישע קימרון (עד תשע"ד)

מרכזת הוועדה ד"ר קרן דובנוב

הפרק הראשון שהכינה הוועדה – תורת ההגה – ובו כ-500 מונחים, אושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ה (2014). החל בשנת תשע"ד שוקדת הוועדה על מונחים בתורת הצורות.