הוועדה למונחי בלשנות

הוועדה למונחי בלשנות הוקמה בשנת תשע"א (2011) לשם הסדרת המינוח העברי בענפי הבלשנות העיקריים: תורת ההגה, תורת הצורות, התחביר, תורת המשמעים, חקר השיח ועוד.

קדמו לוועדה זו: ועדה למונחי דקדוק של ועד הלשון שפרסמה רשימות מונחים בתורת הצורות, בתחביר ובתורת ההיגוי בשנים תרצ"ו, תרצ"ז ותש"ג; ועדה למונחי בלשנות שפעלה באקדמיה בשנות השישים של המאה העשרים ועסקה במונחי תורת ההגה, אך החלטותיה לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה; ועדה למונחי דקדוק לבתי הספר שפרי עבודתה פורסם בשנת תשמ"ד (1984).

חברי הוועדה

  • פרופ' אורה שורצולד (יו"ר)
  • פרופ' סיריל אסלנוב (מסוף תשס"ג)
  • ד"ר רועי גפטר (מתשע"ו)
  • פרופ' זהר לבנת (מתשע"ח)
  • ד"ר ליאור לקס (מתשע"ה)
  • פרופ' עירית מאיר
  • ד"ר אורי מור (מתשע"ה)
  • פרופ' אהרן ממן

מרכזת הוועדה ד"ר קרן דובנוב

חברים בעבר

ד"ר איתן גרוסמן (תשע"ה), פרופ' עידית דורון (עד תשע"ד), פרופ' דוד טלשיר (מתשע"ה עד מותו בתשע"ז), ד"ר צבי סדן (עד תשע"ז), פרופ' אלישע קימרון (עד תשע"ד)

הפרק הראשון שהכינה הוועדה – תורת ההגה – ובו כ־500 מונחים, אושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ה (2014). החל בשנת תשע"ד שוקדת הוועדה על מונחים בתורת הצורות.

הפרק השני שהכינה הוועדה – תורת הצורות – ובו כ־400 מונחים, אושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ח (2017). להרחבה