Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

הוועדה לזואולוגיה

תולדות הוועדה

ועדה לקביעת שמות בעלי חיים פעלה כבר בימי ועד הלשון, ולאחר כינון האקדמיה הוקמה בתל־אביב בשנת תשי"ח הוועדה לזואולוגיה ביזמת החברה לזואולוגיה בישראל במטרה לתת שמות עבריים לבעלי החיים בארץ ישראל, בימיה ובשמיה, ואף לקצת בעלי החיים שבנכר. עד שנות השמונים של המאה העשרים פורסמו מפרי עמלה של הוועדה חמש רשימות (ראו להלן). רשימות נוספות לא הגיעו לכלל אישור במוסדות האקדמיה. בשנת תשמ"ט (1989) חדלה הוועדה מלפעול עד לחידושה בשנת תשנ"ה.
עבודת הוועדה חודשה בשנת תשנ"ה. עד שנת תשע"ה פרסמה הוועדה חמש רשימות (ראו להלן).

חברי הוועדה

אנשי המקצוע:

 • ד"ר עוז בן־יהודה (מכללת אחווה)
 • ד"ר דני גולני (האוניברסיטה העברית)
 • ד"ר אפרת גביש־רגב (האוניברסיטה העברית)
 • ד"ר חנן דימנטמן (יו"ר בשנים תש"ס–תשע"ז) (האוניברסיטה העברית)
 • חגי הלל (מורה לביולוגיה, בית הספר רנה קסן)
 • פרופ' יוסף הלר (יו"ר משנת תשע"ז) (האוניברסיטה העברית)
 • זהר ינאי (אוניברסיטת תל אביב)
 • ד"ר דני סימון (אוניברסיטת תל אביב)
 • ד"ר אמנון פרידברג (אוניברסיטת תל אביב)

מן האקדמיה ללשון העברית:

 • פרופ' סיריל אסלנוב
 • פרופ' מרדכי כסלו
 • ד"ר קרן דובנוב (המזכירות המדעית).

מרכזת הוועדה: רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה (מתשע"ז).

חברים שפרשו: פרופ' זאב ארד (מכותב; הטכניון), ד"ר נטע דולצ'ין (תשע"ד–תשע"ח)

חברי הוועדה בעבר

חברים שפרשו: פרופ' יהודה ל' ורנר, פרופ' יעקב זוסמן (מן האקדמיה).
חברים שהלכו לעולמם: פרופ' דב פור ז"ל (יו"ר עד שנת תש"ס); חברי האקדמיה פרופ' גד בן־עמי צרפתי ז"ל, פרופ' יהודה רצהבי ז"ל; פרופ' דוד טלשיר ז"ל.

מרכזי הוועדה בעבר: ד"ר קרן דובנוב (מן המזכירות המדעית של האקדמיה, עד תשע"ג); יונה גונופולסקי (תשע"ד-תשע"ה).

חברי הוועדה הוותיקה היו אנשי המקצוע: אדם בן־טוביה, אלכסנדר ברש, מנחם גורן, מנחם דור, י"ח הופיין, יוסף הלר, יעקב ורמן, יהודה ל' ורנר, אמוץ זהבי, הנריך מנדלסון, לב פישלזון, אהרון שולוב.
מטעם האקדמיה השתתפו בוועדה עלי איתן, אריה לייב פאיאנס, יהודה רצהבי, אברהם שלונסקי.
מזכירי הוועדה היו עלי איתן, גדעון הנמן, נורית רייך.

רשימות השמות

כל רשימות השמות פורסמו באתר מונחי האקדמיה (ראו ב"הצג מילון" > "בעלי חיים…")

רשימות שפרסמה הוועדה שהחלה לפעול בשנת תשי"ח:

 • מחלקת היונקים (תשכ"ג, 1963)
 • מחלקת הזוחלים ומחלקת הדו־חיים (תשכ"ג–תשכ"ד, 1963–1964)
 • מחלקת העופות (תשכ"ד, 1964)
 • בעלי חיים מן הנכר (תשל"ב, 1972)
 • דגי המים המתוקים (תשמ"א, 1981)

רשימות שפרסמה הוועדה שהחלה לפעול בשנת תשנ"ה:

 • דגי המים המתוקים (השלמה) (תש"ס, 2000)
 • דגי הסחוס (כרישים ודגים קרובים אליהם) בים התיכון ובים סוף (תש"ס, 2000)
 • רַכּיכות (החלזונות והצדפות) בארץ ישראל ובימים הסמוכים אליה (תשס"ד, 2003)
 • דגי הגרם בים התיכון ובים סוף (תשע"ב, 2012)
 • סדרת השפיראים (תשע"ה, 2015) (ביוזמת מיכאל בלכר מרשות הטבע והגנים)
 • סדרות החרקים (תשע"ח, 2018) (הרשימה מתפרסמת כאן זמנית עד שתפורסם באתר מונחי האקדמיה.)
 • סדרת הזבובאים (תשע"ח, 2018) (הרשימה מתפרסמת כאן זמנית עד שתפורסם באתר מונחי האקדמיה.)

עוד פרטים על עבודת הוועדה ראו בהקדמות לרשימות הנזכרות באתר מונחי האקדמיה.

בשנת תשע"ה החלה הוועדה לדון בשמות בסדרת הזבובאים.
בשנת תשע"ז–תשע"ח דנה הוועדה בשמות סדרות החרקים, בשמות משפחות וסוגים בסדרת הזבובאים ובמשפחת הפרפראים.
במחצית השנייה של שנת תשע"ח דנה הוועדה בעכבישנים ובעקרבאים.