Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

סמליל אתר מאגרים

תשע"ד (2014): אתר "מאגרים" מתחדש

האקדמיה מעלה למרשתת את אתר "מאגרים" בגרסתו החדשה. האתר מציע אפשרויות חיפוש מגוונות ומתקדמות וכן אפשרות לעיון בחיבורים במלואם. באתר החדש מוצגים לראשונה חיבורים רבים מספרות ההשכלה והתחייה (כתביו של מנדלי, ביאליק, ברנר, אחד-העם ועוד רבים), שירי קודש וחול של גדולי משוררי ספרד, ואף חיבורים שהסתיימה התקנתם מן הספרות הרבנית (למשל, פירוש רש"י לתורה). כן מוצגים באתר כל החיבורים השייכים לספרות העתיקה ולפיוט הקדום.