Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

בול לקראת יום העברית

בול העברית

השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים. בדורות האחרונים – בדרך שאין לה אח ורע – חזרה העברית ונהייתה שפה חיה המשמשת בכל הנסיבות גם בדיבור וגם בכתב. היא יונקת מכל רובדי הלשון הקודמים לה, ומתחדשת ללא הרף, ועיקר חידושה בא מתוך עצמה: מילים עתיקות מקבלות משמעות חדשה, מילים חדשות נוצרות בכלי היצירה של העברית העתיקה – שורשים ומשקלים וסיומות. בד בבד היא מתעשרת ממגעה עם לשונות אחרות, כפי שהיה בכל הדורות הקודמים.

לציון ייחודה של העברית החליטה הממשלה על הנפקת בול שייתן ביטוי לדרך התפתחותה של העברית, לקיומה המתמשך, לאוצרותיה שכל רובד הוסיף לה משלו, ושעם תחייתה הצטרפו כל אלו לעושר השמור לבעליו לטובתו.

לדפדוף במצגת – לחצו על החץ בצד ימין של התמונה.

לצפייה בעלון המידע הנלווה לבול

להורדת המצגת בול העברית