פרי הדר מאת אבא בנדויד

לשוננו לעם, כרך כח, חוברת ז–ח (תשל"ז), עמ' 215–217

citron

לקריאת המאמר

על פי מסורת ישראל המושג המקראי "פרי עץ הדר" מציין אתרוג. בעברית החדשה "פרי הדר" הוא שם כללי יותר הכולל מינים נוספים כמו הלימון והתפוז. במאמר סקירת קורותיו של הצירוף מן המקרא ועד ימינו.