Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

תשס"ט (2009): מוקם המדור לספרות הרבנית לתקופה שבין 1050 ל-1550 לסה"נ

עבודת המדור לספרות הרבנית מתמקדת בספרות הראשונים. בתולדות עם ישראל מכנים בשם 'הראשונים' את הרבנים והיוצרים שפעלו בין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה (לערך) לסה"נ. לתקופת הראשונים נודעה חשיבות רבה בעיצוב עולם ההלכה.‏ בין הרבנים המרכזיים שפעלו בתקופה זו: רבי יצחק אלפסי (הרי"ף), רבי שלמה בן יצחק (רש"י), רבי משה בן מימון (הרמב"ם), רבי אשר בן יחיאל (הרא"ש) ובנו רבי יעקב בן אשר, רבי משה בן נחמן (הרמב"ן) ועשרות רבנים נוספים שיצרו בתחומי ההלכה, פרשנות המקרא והתלמוד, הפילוסופיה היהודית, המיסטיקה היהודית, השירה, הפיוט ועוד.

עבודת המדור מתרכזת בהתקנת פירושים למקרא, ובראשם פירוש רש"י למקרא, פירוש הרמב"ן למקרא, משנה תורה לרמב"ם, ובהתקנת שו"תים (שאלות ותשובות) ופירושים לתלמוד.