Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

תשס"ח (2008): מוקם המדור לשירת ימי הביניים למן המאה האחת-עשרה

המדור מתמקד עתה בשירת ספרד. תחילה הותקנו שיריו של שמואל הנגיד, ועתה מותקנות ומנותחות יצירותיהם של שאר משוררי ספרד, ובראשם שלמה אבן גבירול, משה אבן עזרא ויהודה הלוי.