Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

תשנ"ה (1995): הזנה ישירה למאגרי הנתונים של המילון

באמצעות מדור המחשוב האקדמיה ללשון העברית מקימה רשת תקשורת פנימית, מעבירה את כל הנתונים שנאספו עד כה במפעל המילון ההיסטורי למסדי נתונים, ומפתחת תכנות אחזור חדשות לשליפת הנתונים. העבודה במפעל הופכת להידודית (אינטראקטיבית) – מול מחשב אישי. אין עוד צורך בדוחות נייר ובקונקורדנציות מודפסות, כי אם במחשבים ובצגי מחשב. עבודתו של העובד המדעי במילון ההיסטורי עוברת מהפך: מעתה לכל חוקר יש על שולחן עבודתו במחשב קונקורדנצייה אחת מקיפה. מאגרי המילון מתעדכנים עדכון אוטומטי, בלי התערבות עובדי המחשוב. כל שינוי או הוספה של חומר זמינים מיד לכל עובדי המחקר.