תשנ"ב (1992): חילופי עורכים

צילום פרופ' אברהם טל

פרופ' זאב בן-חיים פורש מתפקידו כעורך המילון ההיסטורי. פרופ' אברהם טל מתמנה לעורכו השני של המילון ההיסטורי.