תשמ"ב (1982): מחברת לדוגמה של השורש ערב

כריכת חוברת לשוננו

כדי להציג לציבור תוצאות ביניים של העבודה ולהפיק מהן לקחים נעשה ניסיון לכתיבת ערך מילוני מלא של שורש אחד, הוא השורש ערב. "מחברת לדוגמה" זו יצאה לאור בכתב העת לשוננו מו (תשמ"ב).

בחוברת זו מנסה מערכת המילון להשיב על השאלה מה תהא צורתו של המילון. השורש ער"ב נבחר לשמש דוגמה בשל הקשיים הרבים שהוא מציב למילונאי בקביעת ענפי משמעויותיו, אם בשל הומונימיה אם בשל פוליסמיה. עורך החוברת פרופ' זאב בן-חיים ביקש להציג בה את רציפות השימוש במילים שנגזרו מן השורש ער"ב, ועל כן הביא בה מובאות לא רק ממאגרי המילון – מאגר הספרות העתיקה ומאגר הספרות החדשה – אלא גם מיצירות בנות תקופות לשון אחרות שטרם עובדו במפעל המילון ההיסטורי.