תרצ"ז (1937): החזון

תמונה בשחור לבן של טור-סיני

פרופ' נ"ה טור-סיני, נשיא ועד הלשון, מציע להקים "מפעל גדול של הכנת מילון אקדמי ללשוננו, לתקופותיה ולגלגולים שעברו עליה מראשית עקבותיה בהיסטוריה ועד היום".