על דרכן של מילים מקראיות קשות אל לשון ימינו מאת תמר קציר (כץ)

לשוננו, כרך עו, חוברת א–ב (תשע"ד), עמ' 59–77

לקריאת המאמר

מילים מקראיות רבות משמשות בעברית בת ימינו ובהן קבוצה מעניינת ומיוחדת: מילים שבלשוננו היום הן פשוטות ורגילות, אך במקרא הן מילים קשות ונדירות שמשמען עלום או שנוי במחלוקת. המאמר מדגים שלושה סוגי שימושים: שימוש המבוסס על הפרשנות הקלסית, שימוש המבוסס על פרשנות חדשה ושימוש המבוסס על ההקשר במקרא.