למד לשונך 97

מילים בשימוש כללי שאושרו בשנים תשע"ב–תשע"ג (2012–2013)

לקובץ PDF

למד לשונך 97