לזכר לאה גולדברג ז"ל מאת אפרים ברוידא

זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, כרך יז (תש"ל), עמ' 46–49

לאה גולדברג

לקריאת הדברים

במלאות מאה ושתיים שנים להולדתה של חברת האקדמיה לאה גולדברג (סיוון תרע"א – שבט תש"ל, מאי 1911 – ינואר 1970), אנחנו מביאים כאן דברים לזכרה מאת חבר האקדמיה אפרים ברוידא.