Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום של כתב פירמידות

לחשים בקדם־כנענית בכתבי הפירמידות: סקירה ראשונה של תולדות העברית באלף השלישי לפסה"נ

מאת: ראובן (ריצ'רד) שטיינר

לשוננו, כרך ע (תשס"ח), עמ' 5–27

לקריאת המאמר

"בין כתבי הפירמידות יש שני קבצים של לחשים שמטרתם למנוע נחשים מלגשת אל המומיה של המלך, קובץ מצד זה וקובץ מצד זה. הלחשים בשני הקבצים שונים זה מזה, חוץ מלחש מצרי אחד המופיע פעמיים, פעם בכל קובץ. לדעתי, לחש נשנה זה הוא המפתח להבנת הרקע להופעת לחשים שֵמיים בכתבי הפירמידות."