מילוניאדה: למילים המסתיימות ב־יאדה, 1898–1994 מאת דן אלמגור

לשוננו לעם, כרך מו חוברת ב (תשנ"ה), עמ' 47–58

סמליל המשחקים האולימפיים

לקריאת המאמר

"בשתי רשימות קודמות הצבענו על הקשר שבין המונח העתיק אולימפיאדה לבין השמות העבריים שנבחרו לשני אירועים חדשים: ה'עדלידע' וה'מכבייה' (תרצ"ב). כזכור, העדלידע ניצחה את הפורימיאדה, והמכביאדה 'הפסידה' במאבק כנגד המכבייה. אולם, כראוי למונח הקשור בתחרויות ספורט, לא פרשה האולימפיאדה מן המאבק בין המילים העבריות המסתיימות ב־יאדה, לבין אלו המסתיימות ב־ייה, והמאבק נמשך."