אפרוח וגוזל

נשאלנו מה ההבדל בין אפרוח לגוזל.

בלשון המקורות וגם בראשיתה של הספרות העברית החדשה לא הייתה כל הבחנה בין המילים אפרוח וגוזל, ושתיהן שימשו לציון צאצאי עופות.

בעברית בת ימינו נוצרה הבחנה בין המילים בעקבות ההבחנה המקובלת בזואולוגיה: אפרוח בוקע מכוסה בפלומה, רואה, הולך ואוכל בכוחות עצמו. אפרוחים יש בעיקר לעופות דוגרי קרקע, כגון תרנגולים ואווזים. לעומתו גוזל בוקע מן הביצה עירום, עיוור וחסר ישע, והוריו מאכילים אותו. כאלה הם למשל צאצאי ציפורי השיר. בלשון המקצועית אפרוח מכונה גם עוֹזֵב קֵן (nidifugous), וגוזל מכונה חוֹבֵשׁ קֵן (nidicolous), בדומה לחובשי ספסל הלימודים. אנשי המקצוע מכירים דרגות ביניים רבות בין אפרוחים לגוזלים.

התאמת המילים אפרוח וגוזל לשני סוגי הצאצאים נשענת על שורשי המילים: האפרוח מפותח ויכול לפרוח מיד, ואילו הגוזל נשאר בהשגחת הוריו ו"גוזֵל" מהם מזון.