Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

אמצו מילה (השלב הראשון)

תשע"ב, 2011–2012

במלאות מאה שנים לפרסום רשימת המונחים הראשונה של ועד הלשון הוציאה האקדמיה מילון כיס 100 מילים – מאה של מילים בעברית. רבות מן המילים הללו מוכרות ומשמשות, ואחדות מהן עדיין לא הפכו לנחלת הכלל.

בחנוכה תשע"ב (דצמבר 2011) הכריזה האקדמיה (בשיתוף העיתון ידיעות אחרונות) על מיזם חדש: אמצו מילה.

מתוך מילון הכיס הצענו לכם ארבע מילים בכל שבוע ואתם נקראתם לבחור מילה אחת ולאמץ אותה: להכיר אותה, להשתמש בה, לספר לחברים שלכם על המילה ולהפוך אותה לחלק מאוצר המילים שלכם.

הנה תוצאות הבחירות שלכם:

 • מיתד – 14%
 • מטענית – 11%
 • אפיפית – 22%
 • צרופה – 53%
 • דשונת – 13%
 • משחיתנות – 29%
 • שלומות – 39%
 • זמריר – 18%
 • דימות – 14%
 • זולתנות – 29%
 • אימונית – 29%
 • בעת – 29%
 • קציף – 35%
 • אקדם – 8%
 • סחריר – 16%
 • רעיונאי – 41%
 • ציימנות – 23%
 • הידודי – 29%
 • הסעדה – 21%
 • תשר – 28%
 • חישכון – 45%
 • יעפת – 24%
 • מרכולית – 25%
 • גלגינוע – 6%

נאחל לכל המילים להיקלט ולהחליף את המילים הלועזיות המקבילות להן.