הנו בתפקיד אוגד

בלשון ימינו, ובייחוד בלשון הכתובה, רווח למדיי השימוש בנטיותיה של המילה הִנֵּה בתפקיד אוגד: "התובעת הִנָּהּ מנכ"לית החברה", "התפוז הנו פרי חורף מובהק", "בול זה הנו נדיר ביותר". שימוש זה הוא הגבהה מלאכותית של הסגנון שלא לצורך ושלא כהלכה, והוא אינו עולה בקנה אחד עם שימושיה של המילה הִנֵּה בעברית הקלסית. במקומו מומלץ לנקוט את כינויי הגוף: "התובעת היא מנכ"לית החברה", "התפוז הוא פרי חורף מובהק", ולעתים אין צורך באוגד כלל, כגון "בול זה נדיר ביותר".

המילה הִנֵּה רגילה מאוד בלשוננו עוד מימי המקרא. ביסודה היא משמשת לרמיזה, להצבעה ולהדגשה, ולעתים קרובות היא באה בפתיחת משפט כדי לעורר תשומת לב: "הִנֵּה יָמִים בָּאִים" (שמואל א ב, לא ועוד), "הִנֵּה מַה טּוֹב וּמַה נָּעִים שֶׁבֶת אַחִים גַּם יָחַד" (תהלים קלג, א). גם כאשר היא נוטה לפי גופים – הִנְּנִי, הִנְּךָהִנָּם וכו' – היא משמשת להדגשת הדברים: "הִנָּךְ יָפָה רַעְיָתִי" (שיר השירים א, טו) – אכן את יפה; "הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה…" – הרי אני מוכן ומזומן לקיים את המצווה. גם בימינו מומלץ לשמור את השימוש בנטיותיה של המילה הִנֵּה רק להקשרים שבהם יש צורך אמתי בהדגשה, למשל בפתיחת משפטים חגיגיים כגון "הנני מכריז", "הנכם מוזמנים לטקס הממלכתי". בשאר ההקשרים ננקוט את כינויי הגוף הרגילים – הן בדיבור הן בכתיבה.

הערה: על פי כללי הכתיב חסר הניקוד המילה הנה נכתבת בלי יו"ד גם בנטיות: הנני, הנם וכו'.