שמות החודשים – כתיב מלא או חסר?

שאלה: כיצד נכון לכתוב בלי ניקוד את שמות החודשים מַרְחֶשְׁוָן (או חֶשְׁוָן), אִיָּר וסִיוָן?

תשובה: שמות החודשים נכתבים על פי כללי הכתיב חסר הניקוד: מרחשוון, אייר, סיוון, כלומר בהכפלת הווי"ו והיו"ד העיצוריות.

נעיר כי בספרות העברית לדורותיה אין כתיב אחיד לשמות החודשים הללו, ולצד הכתיב החסר אנו מוצאים לעתים גם כתיב מלא. בשם החודש אייר הכתיב המלא הוא אף הכתיב הרווח.