Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

שמות עבריים לרחובות ירושלים

מאת: נתן אפרתי

העברית, כרך נט חוברת א–ב (תשע"א), עמ' 62–70

לקריאת המאמר

בתקופת השלטון הבריטי האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה ניכרת במספרה, מנחם אוסישקין חתר לעגן את מעמדה ולזכות בהכרת השלטונות החדשים. ועדת השמות לרחובות ירושלים, שהוקמה בהוראת הנציב הבריטי הראשון הרברט סמואל, הייתה יחידה בסוגה: פעלו בה בצוותא נציגי שלושה מגזרים: יהודים, נוצרים ומוסלמים.