ירושלים היהודית בראשית השלטון הבריטי: שמות עבריים לרחובות ירושלים

מאת: נתן אפרתי

העברית, כרך נט חוברת א–ב (תשע"א), עמ' 62–70

לקריאת המאמר

בתקופת השלטון הבריטי האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה ניכרת במספרה, ואוסישקין חתר לעגן את מעמדה ולזכות בהכרת השלטונות החדשים. ועדת השמות לרחובות ירושלים, שהוקמה בהוראת הרברט סמואל, הנציב הבריטי הראשון, הייתה יחידה בסוגה, ובה פעלו בצוותא נציגי שלושת מגזרי האוכלוסייה בירושלים: יהודים, נוצרים ומוסלמים.