Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

צילום מטקס הענקת פרס אמציה פורת

אמציה פורת חתן פרס ראש הממשלה ללשון העברית ע"ש בן־יהודה (תשע"א, 2011)

נשיא האקדמיה ללשון העברית, חברי האקדמיה ועובדיה מברכים את חבר האקדמיה המתרגם והעורך הדגול פרופ' אמציה פורת על בחירתו לחתן פרס ראש הממשלה ללשון העברית על שם אליעזר בן־יהודה לשנת תשע"א.

ראו עוד