מַסּוֹק – מניין המילה?

נתבקשנו לברר מי חידש את המילה מסוק, והנה מה שעלה מבירורנו:

המילה מסוק, החלופה העברית להליקופטר, מופיעה בחוברת מונחים צבאיים כבר בשנת 1957. בדף המצורף לחוברת נאמר שהיא משקפת את המינוח הצבאי של שלהי 1956. המילה מופיעה בכרך המילואים של מילון אבן־שושן מסוף 1957. מי הוא אביה־מולידהּ של המילה? קשה לדעת. בידינו מכתב מ־1962 ששלח נשיא המדינה דאז יצחק בן־צבי אל נשיא האקדמיה, ובו הוא שואל לגורל הצעתו מסק או מסוק חלף הליקופטר. אפשר אפוא שבן־צבי הוא מחדשהּ של המילה מסוק והוא שהציעהּ לצה"ל.

(על פי ברק דן ודורון רובינשטיין, 'מסוק ומטוס', אקדם 19, עמ' 2, תשס"ב, 2002.)

הערה: המילה מַסּוֹק גזורה מן השורש נס"ק. הפועל נָסַק פירושו 'עלה', 'המריא': "אִם אֶסַּק שָׁמַיִם שָׁם אָתָּה" (תהלים קלט, ח). תמורת הנו"ן השורשית בא דגש בסמ"ך והמ"ם שלפניה מנוקדת בפתח: מַסּוֹק. הפתח הזה נשמר גם ברבים: מַסּוֹקִים. לעומת זאת המילה הקרובה מָטוֹס גזורה מן השורש טו"ס, והמ"ם מנוקדת בקמץ. ברבים הקמץ משתנה לשווא: מְטוֹסִים.