דניאל

השם דניאל בא במקרא למעלה משמונים פעם, בעיקר בספר דניאל, אבל גם בספרים יחזקאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים, ולעולם ניקודו דָּנִיֵּאל – יו"ד בדגש חזק ובצירי. לפי ניקוד זה האל"ף אינה הגויה, כמו בשמות מקראיים אחרים: יִשְׁמָעֵאל, יְחֶזְקֵאל, יִזְרְעֶאל. מכאן התעתיק Daniyyel שבשלטים, כמו במֶחלף דניאל ובכפר דניאל.

בספר יחזקאל, פרק יד ופרק כח, נזכר צדיק ששמו דניאל; הכתיב שם הוא דנאל והקרי דָּנִיֵּאל, כרגיל במקרא. מן הכתיב בלי יו"ד אפשר ללמוד שבתחילה נהגה שם זה דַּנְאֵל או דָּנִאֵל, ואילו הקרי מעיד על הגייה שרווחה בימי הבית השני, כמו כתיב השם וניקודו בספרי המקרא הנזכרים.

אפשר לשער שהעיצור יו"ד נהגָה בתקופה הזאת גם בשמות אחרים, כגון אריאל ועוזיאל אלא שהשם דָּנִיֵּאל נשתרש כך לדורות בגלל חשיבותו של ספר דניאל, ומכאן ההכרעה בתעתיק. ואולם מי שמעדיף בשמו הפרטי את ההגייה דָּנִיאֵל (Dani’el) אינו משתבש וכנראה אף נוקט את צורת השם הקדומה.