למד לשונך 82

לקט ממונחי היין שאושרו באקדמיה בשנת תשס"ט

לקובץ PDF

למד לשונך 82