למד לשונך 55

לקט מונחי טכנולוגיית המידע שאושרו באקדמיה בשנים תשס"ג-תשס"ד

לקובץ PDF

למד לשונך 55