למד לשונך 53

מילים בשימוש כללי שאושרו באקדמיה בשנים תשס"א ותשס"ד

לקובץ PDF

למד לשונך 53