למד לשונך 40

מילים בשימוש כללי שאושרו באקדמיה בשנים תש"ס-תשס"א

לקובץ PDF

למד לשונך 40