למד לשונך 38

שמות כלי מטבח שנקבעו במהלך השנים

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 38