למד לשונך 19

מילים בשימוש כללי (ברובן) שאושרו בשנת תשנ"ז.

לקובץ PDF

למד לשונך 19