כ"א בטבת – יום העברית

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה, יום הלשון העברית.

השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים. בדורות האחרונים – בדרך שאין לה אח ורע – חזרה העברית והייתה לשפה חיה המשמשת בכל הנסיבות גם בדיבור וגם בכתב. העברית בת ימינו יונקת מכל רובדי הלשון הקודמים לה ומתחדשת ללא הרף, ועיקר חידושה בא מתוך עצמה: מילים עתיקות מקבלות משמעות חדשה, מילים חדשות נוצרות בכלי היצירה של העברית העתיקה – שורשים ומשקלים וסיומות. בד בבד היא מתעשרת ממגעה עם לשונות אחרות, כפי שהיה בכל הדורות הקודמים.

האקדמיה ללשון העברית מציינת מדי שנה את יום העברית במגוון אירועים ופעילויות המכוונים לציבור הרחב שמטרתם להעלות על נס את ייחודה ואת עושרה של לשוננו.

פעילויות לרגל יום העברית

יום העברית תשע"ז

יום העברית תשע"ו

יום העברית תשע"ה